Číslování domů

Již od zavedení hradové soustavy v naší zemi v 11. století začíná vrchnost ukládat robotní povinnosti svým poddaným (dřívější forma daní).

K tomuto účelu byly domy poddaných označeny „numery“ – robotními čísly, aby mohlo být evidováno plnění robotních povinností.

V roce 1763 bylo v Silůvkách 17 půlláníků, 22 čtvrtláníků a 16 domkařů.

V tomto roce je v obci zaveden Tereziánský katastr, včetně nového číslování domů (stará numera byla zrušena).

Je s podivem, že panští úředníci započali číslovat za potokem chaloupky stojící na levém břehu potoka od dnešních Štěpánkových č. p. 1 až k č. p. 15 na konci řady domů pod Horkou.

Číslo 16 bylo osamoceno u brodu přes potok, mezi dědinou a chalupníky.

Následovalo číslování půllánů a čtvrtlánů na dědině, od č. p. 17 až k č. p. 28, které v té době bylo vedle č. p. 27.

Domy č. p. 27, 28, 29 a 59 byl původně svobodný dvůr. Při číslování v roce 1763 je tento dvůr rozdělen na 4 čtvrtlány. Tam se přešlo na druhou stranu cesty k č. p. 29 a zpět až k č. p. 49, dnešní Schoř Milan. K této řadě náležela i radnice č. 39, č. p. 40 obecní šatlava, č. p. 41 obecní pastouška a č. p. 42 – nyní Hron Antonín.

Od č. p. 49 přechází číslování na druhou stranu a pokračuje č. p. 50 na náves k č. p. 55 – bývalý rolník Škorpík Josef (nyní dům již zbourán), kde končí.

Číslování postupovalo dům vedle domu po pořadí. Od té doby však byla domovní čísla přidělována tak, jak se postavil nový dům. Tak Machalovi č. p. 56 mají dům vedle č. p. 14. Škola postavena v roce 1783 má č. p. 57 a stojí vedle č. p. 5 Klempů. Dnes už je však stará škola zbourána a č. p. 57 nese dům Josefa Záděry na Anenské ulici. Č. p. 58 měli Nestrašilovi – vedle hasičky, nyní je mají Fialovi na Prachatičkách.

O Velikonocích roku 1847 vyšel z panské kovárny (vedle hasičky) oheň, který spálil 10 okolních domů – čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 57, 58, 60 a 61. Mezi nimi shořela i škola (č. p. 57). Dům č. p. 6 zůstal pustý – neobydlen. Zanikla také panská kovárna.

Č. p. 59 dostali Záděrovi při dělení dvora na čtvrtlány (č. p. 27, 28, 29 a 59). Č. p. 60, 61 a 63 jsou Pod Lipami, č. p. 62 k nádraží (bývalý Prax Josef). Č. p. 64 je na Prachatičkách. Dům je přestavěn z bývalého preshausu rodem Kadaňků, kteří sem přišli z Mělčan na stavbu dráhy. Dům č. p. 65 stával na místě bývalé hospody Pařilka (Beránkovi). Nyní má toto číslo p. J. Šalplachta na Nádražní ulici. Č. p. 66 je Pod Lipami – Noskovi, nyní Neuovi.

Kubíkův dům č. p. 67 stával na Trávníkách, roku 1934 byl poškozen povodní a přestavěn na Rybníky – nyní Beneš Milan.

Domy č. p. 68, 69, 70, 71 a 72 vznikly 30. 11. 1869 rozdělením čtvrtlánu č. 17.

Č. p. 73 na Trávníkách byl nový. Č. p. 74, 75, 76 a 77 z roku 1870 jsou strážní domky u dráhy. Dům č. p. 78 vznikl rozdělením domu č. p. 70. Zřídila jej obec pro novou porodní babici Františku Ryšavou. Č. p. 79 a 80 Pod Lipami – nové domy.

V roce 1874 staví obec novou školu u potoka, s č. p. 81.

Staví se další nové domy v prolukách. Domy č. p. 82, 85 a 90 na pustém domu č. p. 6 jsou z roku 1888, kdy se stavěla přes obec první silnice od Moravských Bránic k Tikovicím. Most u školy nahradil dosavadní brod a lávku. Č. p. 82 na Sokolské (Špačkovi), vedle domu č. p. 6, č. p. 83 Pod Lipami (Šedrlovi), č. p. 84 Trávníky (R. Dobrovodská), č. p. 85 Sokolská (Klusáčkovi) vedle č. p. 16, č. p. 86 Anenská je výměnek domu č. p. 28, č. p. 87 Pod Lipami (F. Koudela), č. p. 88 a 89 jsou první domy na hrázi rybníka Plouzka.

Č. p. 90 (Maděránkovi) postaven na místě zbořeného domu č. p. 6.

Č. p. 91 Pod Lipami (Axmanovi – Ondrášková J.).

Č. p. 92 Nádražní (Štefanovi – Rybníček Jan).

Č. p. 93 Na Rybníkách (Veitrovi).

Č. p. 94 stával na místě stodoly Fr. Sládka naproti Vašákovým. Nyní má toto číslo St. Jakš na Nivách.

Č. p. 95 – nový dům Höklů – Domesů.

První domy na Prachatičkách, č. p. 96, 97 a 98 se stavěly roku 1899.

Č. p. 99 Pod Lipami (Rapouch – Krutiš) vznikl rozdělením domu č. p. 1.

Č. p. 100 (Pekárek – Severa) vedle obecní struhy, naproti domu č. p. 4.

Č. p. 101 v Úvoze (Hledík – Veselý).

 

Původní čísla z roku 1763 (prvního číslování) mají přiděleny následující domy:

č. p. 3    J. Bergl – sedlář                                    nyní Stehlík J., Anenská

č. p. 6    Schrámkovi, Sokolská                           Grandeovi, Kopaninky

č. p. 30  Zoufalý E., Anenská                              Duchoňovi, Anenská

č. p. 34  Šalplachta J., Anenská                          číslo nepřiděleno

č. p. 36  Světlíkovi, Anenská                              Mulíčkovi, Na Rybníkách

č. p. 40  Slavíkovi, Prachatičky                           číslo nepřiděleno

č. p. 41  obecní pastouška, Prachatičky               Bohdaň P., Prachatičky

č. p. 47  Franc Helar, Anenská                            Dobrovodský B., Anenská

č. p. 55  Škorpíkovi, Anenská                             Matuška Vl., Na Rybníkách

č. p. 57  škola, Sokolská                                     Záděra Jos., Anenská

č. p. 58  Nestrašil, Sokolská                                Fiala Pavel, Prachatičky

č. p. 65  Beránek, Pod Lipami                             Šalplachta J., Nádražní

č. p. 67  Kubíkovi, Trávníky                                Beneš M., Na Rybníkách

č. p. 72  Škorpík J., pekárna, Sokolská               Jaglová H. Trávníky

č. p. 75  nádražní stanice                                   Šalplachta V., Na Nivách

č. p. 77  dráha – Hronovi, samota                       číslo nepřiděleno

č. p. 94  šroťák – panská kovárna                       Jakš St., Na Nivách

č. p. 98  Chrástovi (107)                                    Kališovi, Anenská

Stojí za povšimnutí, že před sto lety, kdy pálená křidlice již převládá nad slaměnými došky a protipožární uličky mezi domy začínají ztrácet význam, jsou původní domy rozšiřovány až na hranice parcely. V těchto uličkách se staví také nové domy. Č. p. 56, 72, 133, 73 a 84 na ulici Trávníky jsou toho důkazem.

Za první republiky v letech 1918 – 1938 se v Silůvkách postavilo 90 nových domů, č. p. 120 – 209, mezi nimi také Orlovna č. p. 54, Sokolovna č. p. 132, pošta č. p. 156, evangelická modlitebna č. p. 184 a Hasičský dům.

Od roku 1938 dodnes 56 domů, hlavně na Rybníkách a na Anenské, ale toho už jsme všichni dobří pamětníci.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode